Wasiat Akhir Dan Warisan DiRaja

Wasiat Al-Wasiyya

Pernahkah anda dinamakan sebagai waris dalam satu wasiat akhir?

Katakanlah, seseorang yang berkenalan dengan anda telah meninggal dunia; samada keluarga atau rakan.

Al-Wasi (pentadbir) harta pusaka mendiang telah memberitahu bahawa anda telah dinamakan sebagai waris dalam wasiat akhir mendiang Al-musi (pewaris).

Ini bermakna anda adalah bakal menerima satu warisan hartanah, harta benda, saham, wang tunai dan sebagainya.

2d family

Families Sitting In Back Of Van Smiling

Perkara Undang-undang Penting *

1. Al-Musi (pewaris) adalah penulis wasiat akhir. Dia melantik Al-Wasi (pentadbir) dan menamakan waris yang layak menerima peninggalan.

2. Waris tidak boleh diubah. Anda sebagai waris mempunyai hak sahih untuk menerima (atau menolak) segalanya yang dinyatakan di dalam wasiat akhir.

3. Kandungan dalam wasiat akhir tidak boleh diubah. Al-Wasi (pentadbir) harta pusaka tidak mempunyai kuasa untuk menukar wasiat akhir; supaya menjadikannya lebih ‘sempurna’.

4. Al-Wasi (pentadbir) diberi kuasa mengedarkan harta pusaka itu hanya mengikut panduan terkandung dan mematuhi hasrat yang diwasiatkan oleh Al-Musi (pewaris).

5. Al-Wasi (pentadbir) tidak boleh diubah kecuali kalau mahkamah diyakini ketidakcekapan Al-Wasi (pentadbir) tersebut. Maka, satu perintah mahkamah diwajibkan.

 

2b family

Ini Kisah Kami *

Raja-Raja Melayu telah memerintah Tanah Melayu semenjak 500 tahun yang lalu.

Dalam tempuh sebelum 31hb Ogos 1957, 9 Raja-Raja Melayu bermuafakat menjadikan Tanah Melayu (Malaya) sebagai satu warisan.

Warisan ini diwariskan kepada berjuta-juta rakyat Malaysia sebagai waris bersama.

Wasiat akhir adalah terkandung dalam Perlembagaan dan perjanjian-perjanjian lain. Ini juga dikenali sebagai “7 Wasiat Raja-Raja Melayu”.

Wasiat dan Hibah

Wasiat Akhir Diperkasakan Undang-Undang *

Al-Musi (pewaris) – 9 Raja-Raja Melayu sewaktu Merdeka.

Al-wasiyya (wasiat akhir) – Perlembagaan Persekutuan termasuk perjanjian lain.

Waris – semua rakyat Malaysia termasuk anda dan saya.

Al-Wasi (pentadbir) – 9 Sultan yang membentuk Majlis Raja-Raja.

Ketua Al-Wasi – DYMMSPB Yang di-Pertuan Agong yang mewakili Majlis Raja-Raja.

Warisan – keistimewaan kewarganegaraan, bentuk dan watak Malaysia yang kita menikmati.

6 Wasiat 1

Betapa indahnya prinsip-prinsip yang selaris ini:-

> Menerima warisan kami sebagai waris.

> “Tujuh Wasiat Raja-Raja Melayu” memperuntukkan warisan kepada semua rakyat Malaysia untuk menjaga kepentingan keturunan.

“Tujuh Wasiat Raja-Raja Melayu” jelas menyatakan bahawa terwujud tujuh ketetapan tidak boleh diubah tanpa tandatangan Agong dan meterai DiRaja.

2b TDM Mohon Maaf - MK

Baru-baru ini, Tun Dr. Mahathir memohon maaf di laman webnya.

http://chedet.cc/?p=2234

“Saya ingin memohon maaf kerana pindaan perlembagaan yang menyebabkan kelulusan dan tandatangan Yang di-Pertuan Agong tidak lagi menjadi keperluan untuk menjadikan suatu Akta Parlimen sebagai undang-undang.”

2c family

BERDASARKAN PENGAKUAN TUN DR. MAHATHIR ATAS KESILAPANNYA;

DAN BAGI PIHAK 30 JUTA WARGANEGARA MALAYSIA,

Saya merayu untuk Suruhanjaya Siasatan DiRaja (RCI) ditubuhkan untuk menyiasat pindaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1983, 1993 dan 1994.

1. Sekiranya 9 Raja-Raja bertindak sebagai ‘Al-wasi wasiat akhir’, siapa mempunyai kuasa sah untuk memindahkan kuasa Al-wasi kepada undi ahli politik?

2. Adalah 9 Raja-Raja tertekan apabila Tuanku-Tuanku menyerah kepada rang undang-undang (RUU) tersebut; dengan pengetahuan bahawa RUU ini akan meminggirkan ‘kuasa Al-wasi’?

3. Adakah satu referendum diwajibkan di seluruh negara untuk mendapatkan persetujuan rakyat Malaysia? Ini kerana rakyat dikenalpasti sebagai ‘waris’ dan kepentingan mereka akan terjejas.

4. Adakah rakyat Malaysia diberi maklum mengenai keputusan ahli politik untuk meminggirkan tandatangan Agong dan meterai DiRaja dalam pemindahan RUU?

5. Adakah rakyat Malaysia diberi penjelasan bahawa bil di Parlimen yang tidak menerima persetujuan dan perkenan Agong akan seterusnya secara otomatik menjadi RUU sahih dalam tempuh 30 hari?

6. Adakah satu persetujuan secara lisan atau bertulis diterima dari rakyat Malaysia sebagai penerima warisan?

2g Suruhanjaya DiRaja

Soalan-soalan penting ini perlu dijawab dengan segera kerana situasi ini boleh memberi kesan kepada integriti institusi dan kedaulatan undang-undang.

Kecuali dan sehingga satu referendum dijalankan di seluruh negara, untuk mendapatkan muafakatan 30 juta rakyat Malaysia;

Apa-apa pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan yang meminggirkan kuasa Agong sejak 1983;

Seperlunya diteliti dari kedudukan preundangan yang sah; dan kalau dikenalpasti bertentangan perundangan; maka RUU tersebut mestilah dimansuh, ditolak dan ditarik-balik.

Saya dengan rendah hati merayu supaya tandatangan Agong dan meterai DiRaja diwajibkan semula untuk perundangan Akta RUU di Parlimen.

4r_Raja

5th Aug 2017, Konvensyen “Memperkukuh Pasak Negara.”

 

Langkah mulia ini mengikut perjanjian adil yang dipersetujui sebelum Merdeka dan mematuhi bidang kuasa.

Lebih-lebih lagi, ini akan memulihkan kemuliaan dan keagungan institusi Raja; sebagai Ketua Negara; yang disanjungi tinggi oleh rakyat Melayu dan bukan-Melayu.

MW photo

 

Advertisements

Tun Dr. M  Memohon Maaf Kerana Mengubah Perlembagaan

Tun Dr. Mahathir secara agresif meminda Perlembagaan Persekutuan semasa beliau memangku jawatan PM Malaysia selama 22 tahun. Dari 1981 hingga 2003.

Ini terjadi terutamanya pada tahun 1983, 1993 dan 1994.

Dalam kejadian yang jarang berlaku, Tun Dr. M memohon maaf di laman webnya.

http://chedet.cc/?p=2234

“Saya ingin memohon maaf kerana pindaan perlembagaan yang menyebabkan kelulusan dan tandatangan Yang di-Pertuan Agong tidak lagi menjadi keperluan untuk menjadikan suatu Akta Parlimen sebagai undang-undang.”

2b TDM Mohon Maaf - MK

Parlimen Malaysia *

Biasanya dalam demokrasi parlimen, ahli parlimen membuat perbahasan dan pengundian untuk meluluskan rang undang-undang (RUU).

Apabila ia menerima tandatangan Yang di-Pertuan Agong dan meterai DiRaja, RUU ini menjadi Akta Parlimen.

Dalam kes Tun Dr M, parti pemerintah (Barisan Nasional) mengubal beberapa RUU yang diiringi kempen pahit.

Matlamatnya ialah untuk meminggirkan perlindungan dan keperluan tandatangan Agong dan meterai DiRaja.

Adakah Agong menandatangani RUU ini secara sukarela; dan telah dinasihati dengan secukupnya?

Adakah Agong diberi maklum sepenuhnya bahawa RUU ini akan mengalihkan kuasa Agong kepada Ahli Parlimen yang diundi oleh rakyat?

2c Utusan - Kembalikan Kuasa Agong

2e FMT - Kembalikan Kuasa Agong

6 Wasiat 1

Tujuh Wasiat Raja-Raja Melayu *

(1) Kedaulatan (kekebalan) Raja-Raja untuk memerintah.

(2) Islam adalah agama rasmi Malaysia.

(2b) Kebebasan beragama dijamin kepada rakyat bukan Islam.

(3) Bahasa Melayu adalah Bahasa Kebangsaan.

(4) Tanah Rizab Melayu.

(5) Kedudukan istimewa orang Melayu.

(6) Kepentingan yang sah dari kaum lain.

(7) Rejimen Melayu Diraja.

RUU Di Parlimen *

Kesemua 7 peruntukan ini yang terkandung dalam RUU Parlimen masing-masing tidak boleh dipinda dalam Perlembagaan tanpa tandatangan Agong dan meterai DiRaja.

Tun Dr Mahathir memohon maaf bahawa beliau sebagai PM telah membuat tandatangan Agong dan meterai DiRaja tidak lagi perlu untuk mengubal undang-undang.

Adakah ini bermakna secara teorinya bahawa kesemua 7 peruntukan boleh diubah dengan pengundian 2/3 undi Parlimen?

2g Suruhanjaya DiRaja

Saya percaya bahawa soalan-soalan penting ini tidak dapat dijawab dengan memuaskan tanpa pembentukan Suruhanjaya Siasatan DiRaja (RCI).

Saya dengan rendah hati merayu kepada Kerajaan Malaysia untuk membentuk Suruhanjaya Siasatan DiRaja dengan segera.

MW photo

Tun Dr. M Apologises For Changing Constitution

Tun Dr. Mahathir aggressively amended the Federal Constitution while he was Malaysia’s PM for 22 years. From 1981 to 2003.

This happened particularly during the years of 1983, 1993 and 1994.

In a rare admission of wrongdoing, Tun Dr. M made this apology on his website.

http://chedet.cc/?p=2234

“I would like to apologise for the amendment to the Constitution which made the approval and signature of the Yang di-Pertuan Agong (the King) no longer necessary for the legalising of an Act of Parliament.”

1 TDM Apology - MK

2 TDM Apology - MM

Malaysia’s Parliament *

Usually in a parliamentary democracy, the members of parliament (MPs) debate and vote to legislate bills.

Once it receives the Yang di-Pertuan Agong’s (King’s) signature and royal seal, the bill becomes an Act of Parliament.

In Tun Dr M’s case, the ruling coalition legislated several bills orchestrated with a bitter public campaign.

The objective was to remove the necessity and safeguard of the Agong’s (King’s) signature and royal seal.

Did the Agong (King) signed the legislation willingly; and was advised sufficiently?

Was the Agong (King) fully informed that this bill will shift his Majesty’s powers to the MPs elected by the people?

3 C_Amendment

4 C_Amendment

5 C_Amendment

6 Wasiat 1

Tujuh Wasiat Raja-Raja Melayu *

The 7 Declarations Of The 9 Malay Rulers’ Will

(1) The sovereignty (immunity) of the Rulers to rule.

(2) Islam is the official religion of Malaysia.

(2b) Freedom of religion is guaranteed for non-Muslims.

(3) The Malay Language is the National Language.

(4) Malay Reserve Land.

(5) The privileged position of the Malays.

(6) The legitimate interests of other races.

(7) Royal Malay Regiment.

RCI

Acts of Parliament *

All 7 declarations contained in the respective Acts of Parliament cannot be amended in the Constitution without the Agong’s (King’s) signature and royal seal.

Tun Dr Mahathir apologised that he as the PM had made the King’s signature and royal seal no longer necessary for legislating of laws.

Does it mean theoretically that all 7 declarations can now be changed by a 2/3 Parliamentary vote?

I believe that these vital questions cannot be satisfactorily answered without the formation of a Royal Commission of Inquiry (RCI).

I humbly appeal to the Government of Malaysia to establish a RCI urgently.

MW photo

Unlocking The Blessings Of The King’s Name

I’m writing this posting as a citizen journalist.

I want to make this interesting and definitely unconventional.

The subject of our interest? Unlocking the blessings of the King’s name.

1 King

The Monarch Of Malaysia *

The present king of Malaysia was born as “Tengku” Muhammad Faris Petra.

Actual birthday is on 6th October 1969. Current age 47.

His Majesty became the “Crown Prince” or “Tengku Mahkota” in the state of Kelantan in October 1985.

After ascending to the throne of Kelantan on 13th Sept 2010, His Majesty would be known as Sultan Muhammad V (The Fifth).

On 13th Dec 2016, His Majesty was proclaimed as the Head of State of Malaysia.

To be known to His subjects, His peers and to the world as;

Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V.

2_Tengku Anis Tengku Abdul Hamid

Sultan Muhammad V bowing and conveying his respects to his mother Tengku Anis Tengku Abdul Hamid on 13th Dec 2016.

Why Are Names Important To Muslim Parents? *

They believe that the chosen name will unlock the child’s destiny and his life’s purpose.

Even as an adult, we need to discover again the (deeper) meaning of our own names.

Then, we will begin to understand our identity and the direction we need to take in life.

3_King_Nst

The Power Of The Name *

Tuanku Muhammad [ Faris Petra ].

“Tuanku” indicates My Lord, My Master, My King.

Obviously “Muhammad” is the name of the prophet of Islam.

The praiseworthy one who is beloved in the hearts of all Muslims.

“Faris” indicates perspicacity, sagacity, sharp insight and deep discernment of spiritual truths.

“Faris” also indicates a skilled horseman or warrior on horseback in Arabic.

“Petra” is the name of the Kelantan royal family which denotes The Rock and Foundation Stone.

4_King

The Blessings Unlocked *

Hence the name of our King means:-

A beloved King to his people.

After the example of the prophet.

With deep discernment of the will of the Almighty.

Who is the cornerstone of the kingdom.

6_King.jpg

What Does Muhammad V Mean? *

To those who oppose the King or his good works,

They will know him as Muhammad “The Victorious”,

The one mandated to overcome all adversities.

What Does “V” Mean? *

“V” is a Roman numeral which denotes FIVE (5).

5_hand-05

The Power Of Five *

There are five fingers on our right hand.

Therefore there are five aligning influences which is a moral compass to the King.

1. The five pillars of Islam.

2. The five daily ritual Islamic prayers.

3. The King is the Head of Islam in five states. 1 Sultanate and 4 Medinan States.

4. The King is impacted by the 1st five Surahs of the Qu’ran. 1 Meccan and 4 Medinan Surahs.

5. The King is guided by five Muftis of the five states who form an informal council of advisors.

I have not included Federal Territories for item (3) and (5) because I don’t consider FT as one of the states which signed the agreement of federation on 31st Aug 1957 or 16th Sept 1963.

What’s Next? *

I will study the meaning of the Medinah Constitution in conjunction with Awal Muharram. This will give us clues to the King’s life purpose.

Pic credit to Babab.net, NST, The Sun, The Star, Astro Awani

MW photo

 

PAS Attacks Sabah Politician David Orok

1_PAS

Islamic party PAS filed a police report against Sabah politician David Orok for insulting Islam.

PAS urged the police, Jakim an Islamic regulatory body and Ministry Of Home Affairs (KDN) to investigate Orok for offending the sensitivities of Muslims.

My fellow Malaysians, let’s not take any sides but examine the issue without any pre-determined prejudices.

1_David Orok

Orok allegedly posted his remarks in his Facebook page concerning Abraham (Ibrahim) which Muslims revered him as a prophet.

Abraham is also the father of the Ishmael (Ismail) which became the ancestor of the Arab and Semantic people.

The revered Prophet Muhammad who is the founder of the Muslim faith can trace his ancestry to Ishmael.

1b_David Orok

Orok allegedly said that Abraham had a wife and two concubines which he sired children with all three.

Then Orok tied it with a local controversy where Malaysian Muslim children born with their parents’ wedded legitimacy status if questionable – are not allowed to take on their father’s name.

BIG MISTAKE.

Let me explain it from my perspective.

Abraham was living around the year 1950 BC (Before Christ).

The Prophet Moses (Musa) who introduced the 10 commandments lived aound year 1526 BC.

The Prophet Muhammad who introduced the Syariah law was born in year 571 A.D.

MY QUESTION TO DAVID OROK.

Do you know that you are judging someone with a law which was not existing in their lifetime?

Next question: are you judging Abraham according to the Mosaic law which came 400+ years later?

Or is it according to Syariah laws which came about 2500+ years after Abraham?

Is it appropriate to judge the conduct of a people living in a different century, which have different customs in a different culture?

Is this your understanding of the law and precepts practised some 4000 years ago?

HEY OROK. DO YOURSELF A FAVOUR!

Do retract your insensitive posting and make an apology to your fellow Malaysians.

Please remember to be more circumspect in future. You will make more friends than enemies.

2_PAS

MY COMMENTS ON PAS

Many of us speculate that PAS aspires to form the next government presumably with Umno after GE14.

You made no secret of your police report plus your urging of Jakim and KDN to take criminal action against David Orok.

You left us no doubt that there will be more of the same big-stick if ever PAS were to come to power in the national government.

Was it too difficult for PAS to give a rebuttal and clarification to David Orok’s allegations point-by-point?

Some Muslims may be aware of your position but most of us really don’t.

Isn’t it time for you to connect to us? We are a multi-ethnic and multi-religious Malaysia.

Wouldn’t it be a perfect opportunity for PAS to tell us about the beauty and message of Islam?

If you had disarmed David Orok by gentle persuasion, wouldn’t you have won over another 100,000 hearts and minds through social media?

Instead you resorted to the sword (metaphor) rather than the pen.

But it isn’t too late to amend your ways. Will you?

MW photo

The King’s Birthday Message To All Malaysians

1_King Nst

The Yang Di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V exhorted all Malaysians to pursue unity and harmony in the country.

This was on the joyous occasion of the King’s birthday which was celebrated on Saturday 9th Sept 2017.

The monarch of Malaysia emphasized that unity among the people was the reason for the peace and prosperity that we are now enjoying.

His Majesty expressed confidence in the Royal Malaysia Police and security forces which are diligently combating the terrorism scourge.

Senseless bloodshed and civil conflicts especially in some Middle East countries will serve as a lesson to all.

4_Ayob_isis

The head of Malaysian police force’s counter-terrorism division Datuk Ayob Khan Mydin Pitchay

My Comments *

The King’s message of unity is very timely as we are witnessing many countries turning into war zones due to extremist elements.

It cannot escape our observation that considerable number of Muslims were involved in these lone-wolf skirmishes and also armed insurgencies.

Such violence targeting civillians and innocent citizens are categorically condemned.

But we have to be cautious not to implicate the sanctity of religion with the criminals.

They have committed their grisly crimes due to gross misinterpretations of their faith.

5_ Multiracial Malaysia

Multi-Ethnic Malaysia *

We know that the citizenry of Malaysia encompasses different cultures and ethnic groups which goes on to practice different religions.

In pursuing the objective of harmony and keeping the peace, the spirit of give-and-take should be inculcated in our citizens.

6_ Freedom of religion

Freedom Of Religion *

Not every country in the world provides the freedom of religion to its citizens.

Hence we should appreciate and guard this precious commodity; the freedom and liberty to worship according to our faiths.

A privilege should never be abused – simply because a privilege is not a right.

Don’t cross any red lines that will jeorpadize the unity and harmony of the nation;

Especially in ill-advised proselytization to other communities.

7_King_Unity

Our King Is A Symbol Of Unity *

We should pledge our full support to our King and His Majesty’s message of unity and harmonious living.

If ever we lose the peace, it would be impossible to put together the shattered pieces.

MW photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position And Power Are Awards From Allah, Held In Trust

4q Position And Power Is From Allah Held In Trust

Position and power are twins;

And power is accompanied by responsibility.

Position and power are awards;

Being entrusted from ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA.

Position and power is the Almighty’s test among His chosen servants.

 

# Jawatan berkembar dengan kuasa; dan kuasa disertai dengan tanggungjawab. Kedudukan dan kuasa adalah anugerah – adalah amanah daripada ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA. Kedudukan dan kuasa adalah ujian ILAHI di kalangan hamba Nya yang terpilih

Petikan Titah DiRaja (Excerpt Of The Royal Address Of)
DYMM Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah
5hb Ogos 2017, Konvensyen “Memperkukuh Pasak Negara.”

The Hadiths Explain The Role Of The King

4p_The Hadiths Explain The Role Of The King

Appropriately, the ruling King embraces the supreme and magnanimous attributes of ALLAH Subhanahu Wata’ala,

The Most Loving, The Most Merciful, The Most Compassionate, The Most Forgiving, which overcomes the nature of His wrath.

Included in the al-Fawaid al-Bahiyah book written by Nuruddin al-Raniri,

The Hadiths and Prophetic traditions of the Prophet Sallallahu Alaihi Wassalam,

Explain the role and responsibility of a King.

 

# Sewajarnya Raja Pemerintah menghayati sifat-sifat agung ALLAH Subhanahu Wata’ala, sifat-sifat Maha Pengasih – Maha Penyayang, Maha Pemurah – Maha Pengampun yang mengatasi sifat murka Nya. Terkandung dalam kitab al-Fawaid al-Bahiyah tulisan Nuruddin al-Raniri, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam tentang peranan dan tanggung jawab seorang Raja;

Petikan Titah DiRaja (Excerpt Of The Royal Address Of)
DYMM Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah
5hb Ogos 2017, Konvensyen “Memperkukuh Pasak Negara.”

The Malay Rulers Reflect The Practice Of Moderation In Islam.

4p1_The Malay Rulers Reflect Moderation

The Monarchy of the Malay Rulers has been rooted in this earth (Tanah Melayu) for over six centuries ago.

The system of government and the state under the royal monarchy;

Has its foundation in Malay history and tradition.

The reign of the Malay Rulers;

From the very beginning reflect the practice of moderation (in Islam).

Rejecting extremism and for all annals of its history;

Fulfilling the vital role of a social adhesive that has successfully united its citizens.

 

# Institusi Raja berakar umbi di bumi ini lebih enam abad yang lalu. Sistem berkerajaan dan bernegara berpayungkan Raja mempunyai landasan sejarah dan tradisi. Pemerintahan beraja secara awal dan semula jadi mencerminkan amalan kesederhanaan – menolak ekstremisme dan untuk sekian lamanya, berperanan sebagai perekat sosial yang telah berjaya menyatukan warga.

Petikan Titah DiRaja (Excerpt Of The Royal Address Of)
DYMM Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah
5hb Ogos 2017, Konvensyen “Memperkukuh Pasak Negara.”

The King’s Throne Is Subjected To The Law Of Allah

4l_The King's Throne Is Subjected To Allah

That as long as the people trust the King and respect the King’s institution,

So that the throne will not be removed from the palace to the museum …;

That the throne may not deviate from the law and precepts of ALLAH,

The law of ALLAH is set upon all human kind irrespective of their status; king or the common people.

 

# Bahawa selagi rakyat menaruh kepercayaan terhadap Raja dan menghormati Institusi Raja, selagi itu takhta tidak akan dipindahkan dari istana ke muzium…; bahawa takhta juga tidak boleh lari daripada hukum ALLAH, hukum yang ditetapkan ke atas seluruh umat manusia tanpa mengira raja atau rakyat.

Petikan Titah DiRaja (Excerpt Of The Royal Address Of)
DYMM Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah
5hb Ogos 2017, Konvensyen “Memperkukuh Pasak Negara.”